Halime Sağlam
Uzman Psikolojik Danışman

Halime Sağlam, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde Lisans Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Pusula Psikoloji’de 2013-2016 yılları arasında bilişsel terapi alanında vaka takibi yapmıştır.

2016 yılında “Bir Yolculuk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi”ni kurmuştur. Eğitim kurumlarına duygusal süreçler, öğrenme süreçleri, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği konularında hizmet içi eğitimler, seminerler düzenlemektedir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Prof. Hakan Türkçapar liderliğinde verilen BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) kuramsal eğitimini tamamlamıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Doç. Dr. Neslihan Zabcı’dan Rorschach, CAT, TAT projektif testleri ile çocuğun ve ergenin ruhsal işleyişinin değerlendirilmesine yönelik eğitimini tamamlamıştır. Testin değerlendirilmesiyle ilgili Çocuk ve Ergen Psikoterapisti Klinik Psikolog Esra Altınbilek’ten yaklaşık üç yıl hem grup hem bireysel süpervizyon almıştır.

Family Enhancement & Play Therapy Center onaylı Filiz Çetin Danışmanlık’tan “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi”ni tamamlamış ve uzun süreli süpervizyon almıştır.

Psikoloji İstanbul’dan Nilüfer Devecigil’in verdiği “Deneyimsel Oyun Terapisi” eğitimini tamamlamıştır.

Prof. Dr. Doğan Şahin’den Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimini tamamlamıştır.

Psike İstanbul Psikanaliz, Eğitim ve Araştırma Geliştirme Derneği’nin Psikanalize Giriş Seminerleri’ne katılmıştır. Analist Şebnem Kurtaran’dan analitik yönelimli terapi hakkında uzun süreli süpervizyon almıştır.

“Okul Olgunluğu”, “Yönergeleri Dinleyelim”, “Tık Tık Mantık” kitaplarını yazarak alana kazandırmıştır.

Prof. J.P. Das tarafından geliştirilen Pass Bilişsel Müdahale Programı olan Prep Okumayı İyileştirme Programını bitirerek Türkçe Prep Lisanslı kullanıcısı olmaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Macid Ayan Melekoğlu ve Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu’nda SOBAT (Sesli Okuma ve Okuduğunu Anlama Testi -2) Test Eğitimini almış ve uygulayıcı sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Dr. Ender Uzun Marangoz’dan Portage Erken Eğitim Kılavuzu Gelişim Ölçeği, Kullanım Kılavuzu ve Etkinlik Önerileri eğitimini tamamlamıştır. Yrd. Doç. Dr. Melodi Özyaprak’tan Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri, yaratıcılık ve yaratıcı bireyin özellikleri, Urban testi ve yorumlanması konularında uzun süreli eğitim ve süpervizyon almıştır. Prof. Dr. Sirel Karakaş’tan Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Eğitimini almıştır. Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş’ten konu ile ilgili uzun süreli süpervizyon almıştır. Klinik psikoloji Mavi Martı Danışmanlık Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri’den WISC-R Test Eğitimi’ni almıştır. 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi’ne katılmış ve “Erken Çocukluk Döneminde Risk Grubundaki Çocukları Destekleyici Etkinlikler” konusunda sunum yapmıştır.

Sunduğu Seminerler:

Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi: Erken çocukluk döneminde risk grubundaki çocukları destekleyici etkinlikler (Kasım 2019) Yirmi Birinci Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu (Ekim 2017): Öğrencilerin öğrenme kapasitelerini artırmaya yönelik geliştirilen uygulamalar ve işlerliğinin ön test-son test ile değerlendirilmesi. Avrupa Koleji (Ekim 2016): İlkokula hazırlık aşamasında görsel dikkat çalışmaları

Ondokuzuncu Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Eyüboğlu Eğitim Kurumları (Ekim 2015): Öğrencileri Akademik Hayata Hazırlamak ve Görsel Algılarını Geliştirmek

On Altıncı Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Üsküdar Amerikan Lisesi (Ekim 2012): Pass Teorisi kapsamında “Okul Öncesi Dönemde Öğrencilerin Bilişsel Becerilerinin Bireysel Olarak Desteklenmesi”

22. Özel Eğitim Kongresi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2012): “Öğrencilerin Bilişsel Becerilerinin Bireysel Olarak Desteklenmesi”

On Beşinci Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Enka Okulları (Ekim 2011): Okul Öncesi dönemde Yaratıcılığın Gelişim Serüveni, Deneysel Çalışma

On Üçüncü Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Koç Okulları (Ekim 2009): Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının aşamalandırılarak planlanması ve uygulanmasına yönelik örnek çalışmalar.

Katıldığı Eğitimler: Şiddetten Koruma-Korunma, Uzm. Psik. Ceyda Dedeoğlu, Kasım 2019 VII. Zeka ve Yetenek Kongresi, ODTÜ, Ekim 2019

2. Adım Sosyal Becerileri Geliştirme Programı, Uzm. Psk. Dan. Ece Akın Bakanay, Ekim 2019 Geliştiren Öğretmen, Mehmet Özel, Eylül 2019 Oyuncakların sembolik anlamları, Psikoloji İstanbul, Nilüfer Devecigil, Mayıs 2019 Aile-okul işbirliği, Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu, Mart 2019 Moxo d-CPT Testinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi Çalıştayı, Amerikan Hastanesi, Ocak 2018 Pass Prep Okumayı İyileştirme Programı, Akademi Disleksi, Kasım 2018 Diskalkuli Çalıştayı, Giannis Karagiannakis, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mart 2018

21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek, Prof. Dr. Acar Baltaş, Kasım 2018 “Çocuklar Arasında Görülen Zorbaca Davranışları Önleme”, Yrd. Doç. Nevin Dölek, Aralık 2017 “Teknoloji Çağı Çocuklarını Eğitmek”, Prof. Soner Yıldırım, Aralık 2017 “1. Sınıfa Hazıroluşluk” konulu seminer, Uzm. Psikolojik Danışman Meltem Canver Kozanoğlu, Ocak 2016

“Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek” konulu seminer, Uzm. Dalya Benbasa, Şubat 2017

Klinik Psikoloji Mavi Martı Danışmanlık, WISC-R Test Eğitimi, Ekim 2015

“Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek” konulu seminer, Uzm. Dalya Benbasa, Ocak 2015

“Teknoloji Çağında Anne-Baba Olmak” konulu seminer, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı, Aralık 2014

“Çocuğun Bize Oynadığı Oyunlar” konulu seminer, Yrd. Doç. Oktay Aydın, Aralık 2014

Urban Yaratıcılık Testi Eğitimi, Melodi Özyaprak, Ekim 2014

Ego Oyunları, Oktay Aydın, Ağustos 2013

Üstün Çocuklar ve Özellikleri, Melodi Özyaprak, Ocak 2013

Okuldaki Davranış Sorunlarının Karşılığı Yaptırım mı Ceza mı?, Özel Göver Kazancıoğlu, Alper Şahin, Sezai Halifeoğlu, Şubat 2013

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Eğitimi, Kim Psikoloji, Mart 2013

Üstün Çocuklarda Müfredat Farklılaştırılması, Melodi Özyaprak, Mart 2013

Beyin ve Öğrenme, Zor Çocuklar ile Başa Çıkma, Bülent Madi, Mart 2012

Konuşma Bozuklukları, Çiğdem Ergül, Nisan 2012

XXII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 12 Ekim 2012

Onaltıncı Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu, Ekim 2012

Onbeşinci Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Enka Okulları, Ekim 2011

Okuma-Yazma Becerisinde Yeni İpuçları, Bülent Madi, Ekim 2011

Soru Sorma Stratejileri ve 40 Dakikanın Yönetilmesi, Ziya Selçuk, Eylül 2011

5. Uluslararası Erken Yaşta ve İlköğretimde Nitelikli Eğitim Kongresi, Ütopya Özel İlköğretim Okulu, Kasım 2011

Frostig Görsel Algı Çalışmaları, Meltem Canver, Şubat 2011

Zihnin Alışkanlıkları, Graham Watts, Ekim 2010

Bilişsel Gelişim Kuramı, Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu, Meltem Canver, Ekim 2010

13. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu, Eyüboğlu Koleji, Kasım 2010

Okul Öncesi Dönem Gelişiminde Beklenen Zorluklar, Meltem Canver, Ocak 2010

12. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu, Koç Okulları, Ekim 2009

ECIS Early Childhood Conference, St. John’s International School, Belgium, Mart 2009

11. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu, Robert Kolej, Ekim 2008

12. Okul Öncesi Bilgi Paylaşım Platformu, Özel Yüzyıl Işıl Okulları, Mart 2008

Bilişsel İşlevlerden Akademik Becerilere, Tamer Ergin, Mart 2008

Ödül Verme Ceza Verme Nasıl Eğiteceğiz Bu Çocukları?, Birsen Özkan, Şubat 2008

Portage Gelişim Ölçeği, Ender Uzun Marangoz, Aralık 2005

GEMS Aktiviteleri, FMV Özel Işık Anaokulu, Sema Ulcay, Aralık 2005

Çocuğun 100 Dili – Reggio Children, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Nisan 2005

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, Ocak 2005

Küreselleşme Sürecinde 2. Uluslararası Erken Yaş & İlköğretimde Kalite Kongresi, International Small Hands Academy, Kasım 2004

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi-Ya-Pa ve Kültür Okulları, Temmuz 2004

Ecehan Özgören
Psikolojik Danışman

Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden 2017 yılında mezun olan Ecehan Özgören Atlı, yüksek lisans eğitimine yine aynı üniversitede PDR bölümünde devam etmektedir.

Uzm. Psikolojik Danışman Filiz Çetin’den çocuk merkezli oyun terapisi eğitimi almış ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

Dr.Alp Karaosmanoğlu ve Dr.Christof Loose tarafından verilen Ulusal Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Yrd.Doç.Dr.Tamer Ergin’den çocukların öğrenme sürecinin değerlendirilmesini sağlayan Cas (Cognitive Assessment System) ve Pass Teorisi eğitimi almıştır. Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın’dan Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Rorschach ve CAT-TAT projektif testleri ile çocuk ruhsallığının değerlendirilmesi eğitimine devam etmektedir. Çeşitli özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak görev almıştır. Çocuklarda korku, kaygı, özgüven, davranışsal zorluklar, uyku, yemek, tuvalet sorunları, boşanma sürecine uyum, yas ve kayıp süreci konularında çocuklara ve ebeveynlere destek vermektedir. Bir Yolculuk Danışmanlık Merkezi’nde çocuklar ve ebeveynleriyle çalışmalarına devam etmektedir.

Tuba Günönü
Psikolojik Danışman 

Tuba Günönü, ,1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

2001 yılından bu yana özel bir okulda rehberlik biriminde ve danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve ailelere yönelik çalışmalar yürütmüştür. Pass Teorisi, CAS testi ve Bilişsel müdahale programı , dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü konularında uzun süreli süpervizyonlar almıştır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Ergen Psikopatolojileri Ve Rorschach – Tat Testi, Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi ve Peri Masalları Testi eğitimlerini tamamlamıştır. Elif Akdağ Göcek’ten oyun terapisi eğitimi almıştır.Ayrıca Psikoloji İstanbul tarafından düzenlenen Byron E Norton ve Carol Norton, Nilüfer Devecigil tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi “1. düzey eğitimini tamamlamıştır. Mindfulness – Bilinçli Farkındalık ve EMDR I.Düzey uluslararası sertifikalı terapistidir. Bir Yolculuk Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına devam etmektedir.

Ceren Şengel Durudeniz

Uzman Klinik Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında mezun olan Ceren Şengel Durudeniz, yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında 2017 yılında tamamlamıştır.  

Yrd.Doç.Dr.Tamer Ergin’den çocukların öğrenme sürecinin değerlendirilmesini sağlayan Cas (Cognitive Assessment System) ve Pass Teorisi eğitimi almıştır.

Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Çocuk Değerlendirilmesi (Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi, Peabody, AGTE Genel Gelişim, Bender Gestalt, Bier Cümle Tamamlama , Duygu Durum Ölçekleri, RAVEN Progressive Matris, Frostig Görsel Algı) eğitimlerini tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI Yetişkinler İçin Kişilik Envanteri eğitimini almıştır.

Yeditepe Üniversitesi’nden Ergenlik Döneminde Gençler İle İletişim Yolları Eğitimini almıştır.

Kariyerine çeşitli özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak ve danışmanlık merkezlerinde çocuk merkezli oyun terapisi,bilişsel destek çalışmaları uygulayarak, hem çocuklar hem de onların ebeveynleri ile çalışarak devam etmektedir.

Çocuklarda bilişsel gelişim ,korku, kaygı, özgüven, davranışsal zorluklar, uyku, yemek, tuvalet sorunları, boşanma sürecine uyum, yas ve kayıp süreci konularında çocuklara ve ebeveynlere destek vermektedir.

Bir Yolculuk Danışmanlık Merkezi’nde çocuklar ve ebeveynleriyle çalışmalarına devam etmektedir.

Büşra Ertuğrul Bekar

Uzman Klinik Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden 2016 yılında mezun olan Büşra Ertuğrul Bekar, 2021 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını “Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Annelerinin Bağlanma Kapasitesi ve Ebeveyn Kapsayıcı İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu teziyle yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.

Lisans eğitimi döneminde çeşitli özel okullar, psikolojik danışmanlık merkezleri ve özel bir psikiyatri merkezinde staj çalışmaları sürdürmüş ve çeşitli akademik araştırmalarda asistanlık görevi üstlenmiştir. Mezuniyetinin ardından özel okullarda okul psikolojik danışmanı ve bilişsel destek uzmanı olarak görev almış ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde klinik psikolog olarak çalışmıştır.    

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi’ne katılarak CAS Uygulayıcı Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Aynı yıl Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi PASS (Planning, Attention, Simultaneous, Successive) Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi’ni tamamlamıştır. 2016 yılından bu yana özellikle öğrenme ve dikkat konusunda zorluğu olan çocuklarla aktif olarak bilişsel müdahale çalışmalarını sürdürmektedir.  

2017-2018 yıllarında Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen Uzm. Psikolog Funda Akkapulu tarafından verilen Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi Eğitimi’ni tamamlamıştır.

2018-2020 yılları arasında Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen Rorschach, CAT (Çocuk Algı Testi) ve TAT (Tematik Algı Testi) testleri eğitimini tamamlamıştır. Neslihan Zabcı ile psikanalitik terapiler üzerine yapılan grup süpervizyonlarına katılmaktadır.

2019 yılında başladığı yüksek lisans eğitimi sırasında süpervizyon eşliğinde Şema Terapi uygulamaları gerçekleştirmiştir.

2020 yılında Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde kullanılan, online bir test olan MOXO’nun uygulayıcı eğitimini tamamlamıştır.

2021 yılında İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen okulda yaşanılan çeşitli durumları ve oluşan sorunları ruhsallık çerçevesinden ele almayı amaçlayan Psikanaliz ve Pedagoji seminerlerine katılmıştır.

2022 yılında Simge Oyun Terapisi Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ABD merkezli “Association for Play Therapy” derneği onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitiminin başlangıç ve ileri düzey eğitimlerini Sue Bratton’dan almış ve süpervizyon sürecini tamamlayarak “Oyun Terapisti” olmaya hak kazanmıştır. 

2022 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen EMDR 1. Düzey eğitimini ve aynı yıl Fide Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk ve Ergenler ile EMDR 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır.

2022 yılında İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği (İÇEPPD) Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisi Formasyonu’nun “Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisine Giriş” modülünü tamamlamıştır.

Prof. Dr. Gökşin Karaman tarafından verilen Çocuk Ruh Sağlığı Bozuklukları ve DSM-5 Eğitimini, Çiğdem Ergül tarafından verilen DIR Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Eğitimi’ni, Doç. Dr. Nur Serap Özer tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapi Eğitimini, Doç. Dr. Durmuş Ümmet tarafından verilen Personita Terapötik Kartlar Eğitimini tamamlamıştır. 

Uygulamalarında çocuk ve gençlerin gelişimsel ihtiyaçlarını değerlendirmek adına CAS, Rorschach, CAT, TAT, MOXO, Frostig Görsel Algı Testi, K-BIT gibi testleri ve İnsan, Ağaç ve Aile çizimlerinin projektif olarak yorumlanması yöntemlerini kullanmaktadır. Yetişkinlerle olan çalışmalarını ise Şema Terapi ve EMDR yaklaşımları ile sürdürmektedir.

Bir Yolculuk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına devam etmektedir

Soner Demirel

Psikolog

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2018 yılında yüksek onur derecesi ile mezun olan Soner Demirel, Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimine devam ederken Erasmus+ Programı kapsamında Almanya’nın Frankfurt kentindeki Goethe Üniversitesinde bir eğitim dönemini tamamlamıştır. Almanya’dan döndükten sonra  özel okulların çeşitli kademelerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde staj çalışmalarını sürdürmüş ve Bağcılar Belediyesi ve Kaymakamlığın oluşturduğu Yeni Bir Ben Bağımlılık Sosyal Destek Projesi’nde gönüllü olarak çalışmıştır. Mezuniyetinin ardından özel okulların çeşitli kademelerinde okul psikoloğu ve bilişsel destek uzmanı olarak görev almış ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve özel bir psikiyatri kliniğinde psikolog olarak çalışmıştır.

2018 yılında Yeditepe Üniversite’sinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programını başarıyla tamamlamıştır.

2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinde CAS (Cognitive Assessment System) Sertifika Eğitimine katılarak CAS Uygulayıcı Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Yine aynı kurumda PASS(Planning, Attention, Simultaneous, Successive) Bilişsel Müdahale Eğitimini tamamlamıştır. Özellikle öğrenme ve dikkat konusunda zorluk yaşayan çocuk ve ergen bireylerle öncelikle bilişsel değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekte ve eğitsel anlamda desteğe ihtiyacı olan kişilere bilişsel müdahale çalışmaları ile destek olmaktadır.

Doç. Dr. Tamer Ergin’den öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği ile ilgili 2019-2023 yılları arasında süpervizyon almıştır. Özel bir okulunun rehberlik biriminde “Bilişsel Destek Uzmanı” olarak çocuklar ve aileler ile beş yıl boyunca çalışmıştır.

2020-2022 yılları arasında Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen Rorschach(Mürekkep Lekesi Testi), T.A.T  (Tematik Algı Testi) ve C.A.T (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi) testlerinin uygulayıcı eğitimini ve çocuğun ruhsal işleyişinin psikanalitik açıdan değerlendirmesi eğitimini tamamlamıştır. 

2022 yılında Türk Psikologlar Derneği’nden Wechsler Çocuklar için Zeka Testi-IV’ün (WÇZÖ-IV) Uygulama eğitimini almıştır. 

Bir Yolculuk Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Filiz Koçak

Psikolojik Danışman

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. Filiz Koçak uzun yıllar Özel bir Amerikan Okulunun rehberlik biriminde ilk ve ortaokul düzeyinde çocuk, ergen ve aileleri ileçalışmış daha sonra 9 yıl köklü bir İstanbul Okulu’nda lise düzeyinde ergenler ve aileleri ile çalışmalarını sürdürmüştür.

· Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi’ni  Doç. Dr. Senem Zeytinoğlu ve Nilüfer Kafescioğlu’ndan alarak çiftler ile terapi çalışmalarına başlamıştır.· Vaka süpervizyonları için Sezai Halifeoğlu, Neslihan Zapçı, Kemal Kuşçu’dan destek almıştır.· Davranışçı Bilişsel Terapi Eğitimini  Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan almıştır.· Aile Terapisi Temel ve İleri Eğitimini Dr. Ofra Ayalon, Dr.Shulamit Niv, Dr.Yehuda Sacham’dan almıştır.· Travma ve Krizlerle Baş Etme Eğitimini 1999-2001 yılları arasında Prof. MooliLahad, Dr. Ofra Ayalon, Dr. Shulamit Niv, Dr. Yehuda Shacham’dan almıştır.· Etkili İletişim Eğitimi ve Eğitmenliği çalışmalarınıYöret Vakfı aracılığı ile eğitmen Sema Yüce- Solmaz Havuz tarafındanedinmiştir.· “Gelişim için El Ele” sosyal sorumluluk projesinde çalışarak ülkemizin çeşitlibölgelerindeki illere giderek öğretmen geliştirme çalışmalarında gönüllü olarakçalışmıştır.

Bir Yolculuk Danışmanlık Merkezi’nde ergen ve bireyler ile kendini, duygularınıtanıma ve ifade edebilme, iç kaynaklarını kullanma, kaygı ve yaşanan sorunlarla başetme yöntemlerini geliştirme, hedef belirleme, kariyer alanlarında destek vermeşeklinde çalışmaktadır. Çiftlerle yapılan çalışmalarda ise ilişkiye bağlanma teorisi açısından yaklaşılır, ilişkideki döngüler üzerinde çalışarak kırılgan duyguları ve bağlanmaihtiyaçları üzerinde durulur. Amaç güvenli ilişkiyi inşaa etmek üzerine birlikte çalışmaktır.

Azra Hadzibegic

Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini, Wilkes Üniversitesi’nde ise Eğitim Gelişimi ve Stratejiler bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2000 yılından bu yana özel okullarda psikolojik ve danışmanlık biriminde çocuk ve ailelere yönelik bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Eğitimi, Attentioner- DEHB Programı, Çalışma Belleği Ölçeği Eğitimi, Moxo Dikkat Testi, Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi, Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi, Dışa Vurumcu Sanat Terapisi, Çocuk Psikopatolojisi, Pass Teorisi ve Bilişsel müdahale programı eğitimlerini tamamlamıştır.
Bir Yolculuk Danışmanlık Merkezi’nde çocuklar ve ebeveynleriyle çalışmalarına devam etmektedir.

Ayşen Yıldırım

Klinik Psikolog

Ayşen Yıldırım, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesinde aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. 2023 yılında Aydın Üniversitesi’nden ikinci uzmanlığını Klinik Psikoloji bölümünden mezun olarak almıştır.

2004-2008 yılları arasında İstanbul Psikodrama Enstitüsünden aldığı eğitim sonrasında Co-psikodramatist ünvanını almaya hak kazanmıştır.

2008-2012 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneğinin, Prof. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen TAT ve CAT projektif testleri ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi ve Uzm. Psikolog Funda Akkapulu tarafından verilen Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimlerini tamamlamıştır.

2018 yılında Psikoloji İstanbul tarafından düzenlenen Byron E. Norton ve Carol Norton, Nilüfer Devecigil tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi” 1. düzey eğitimini tamamlamıştır.

2019 yılında, İstanbul Üniversitesi (SEM)’den 5-17 yaş grubu çocuklarının bilişsel beceri alanlarını ölçmek amacıyla geliştirilen Cognitive Assessment Systems (CAS) Testinin uygulama ve yorumlama eğitimini almıştır.  2020 yılında Prof. J. P. Das tarafından geliştirilen PASS Bilişsel Müdahale Programı olan “Prep Okumayı İyileştirme Programı”nı bitirerek Türkçe Prep Lisanslı kullanıcısı olmaya hak kazanmıştır. Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde kullanılan, online bir test olan MOXO’nun uygulayıcı eğitimini tamamlamıştır.

2021-2022 yıllarında Prof. Dr. Ceu Salvador tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini (European Association for Behavioral and Cognitive Therapy) tamamlamıştır.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi’ni Dr. Nevin Dölek’ten almıştır. Mezun olduğu 2001 yılından itibaren okullarda psikolojik danışman ve koordinatör psikolojik danışman olarak çeşitli yaş gruplarından öğrencilere ve ailelere danışmanlık hizmeti vermiş, aile seminerleri düzenlemiştir. Uzun yıllardan beri psikanalitik yönelimli süpervizyon almaktadır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği kurucu üyesi Prof. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen Rorschach projektif testi ile çocuk ruhsallığının değerlendirilmesi eğitimine devam etmektedir.

Halen bir özel eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak, yanı sıra, “Bir Yolculuk Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık” merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

“Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilince dünyayı da iyileştirebileceğime inanıyorum.”

“Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilince dünyayı da iyileştirebileceğime inanıyorum.”

Virginia Satir

Ön Görüşme İçin
Randevu Alın